A szemerkélő eső halk és ütemes kopogása a tetőn. A pavilon tetejéről kövér, fényes cseppek hullanak tompa nesszel a fűbe. A távolból, a völgyből, mint messzi harangok, folyamatos kolompszó hallatszik. Kellemes hajnali hűvös, a friss szél néha megsimítja arcomat, kezemet. Ki és be. Falevelek zörgése és az esőhang, kolompszó keveredik a légzésemben. Kint és bent.

Szinte milliméterről milliméterre gördülnek a lépéseink a tai chi mozdulatai közben. Egyszerre mozduló, áttetsző testek úsznak a hajnali energiákban. Nagyon Most van. Nagyon jelen van. Beszippant. Sodor, magával ragad, áramlik. Flow. Átjár az öröm. Lényed és létezésed most egy. Tiszta tudatosság vagy. Nem is lehet más. Ez Tai Chi, szeretkezés az Univerzummal. Orgazmikus élmény. Egyszerűen zseniális kompozíció a Yang Családi Forma. Yang Chengfu a Tai Chi Mozartja, vagy Shakespeareje. Hihetetlen remekművet hozott létre. Rendkívül mély, szeretettel vezet és tanít. Sokat ad. Sokat is kér tőlünk. Mint egy színésztől, aki a Hamlet szerepére készül. Vagy mint egy karmestertől, aki a Varázsfuvola előadására. Így „adjuk elő” mi is, a nagy művet.

A Taoizmusban azt mondjuk, két nagy energia vonzásában élünk. Egyik a szexuális energia a másik az isteni energia vonzása. Az egységélményt, az összhangot megtapasztaljuk szerelmeskedéseinkben, az Istennel, az Univerzummal való együttlétet látható és nem látható részünk egységében, összhangjában. Extázis és kollektív élmény.
Ahogy az is, ahogy a tai chi csoport, lágyan, hintázva együtt mozdul, áramlik. Ahogy az energiák összeadódnak, megsokszorozódnak. Közös tapasztalás, közös élmény. Elmondhatatlanul hálás vagyok érte.

Nagyon egyformán mozgunk. Nem az utánzás miatt. Az energia és az univerzális alapelvek miatt. Nem tudod másképpen csinálni. Mindegy milyen biciklire ülsz, az egyensúly, a boldog gördülés élménye ugyan az. És mindenkire hat. Mindenkire, kivétel nélkül. Szavakba foglalni, leírni, mindezt visszaadni nem nagyon lehet, de megkísérelni érdemes.
Tudnunk kell róla, hogy van, hogy rendelkezésünkre áll, hogy elérhető az egység és az egyensúly művészete. Nem filozófia, nem mentális, tapasztalati. Élmény és létezés.

Tai Chi, út a megvilágosodáshoz, mondta mindig egyik mesterem. Bármit is jelentsen a megvilágosodás, de igen.
Nagyrabecsülöm Yang Chengfu alkotását, a Yang család hozzájárulását – ahogy nyilvánossá és elérhetővé tették a tai chit – ahhoz, hogy a világ jobb, élhetőbb és örömtelibb legyen. 150 éve szinte semmit nem tudtunk ennek a művészetnek a létezéséről, ma pedig már 100 milliók gyakorolják.

Apró kis részletek sokaságáról van szó, amíg minden a helyére kerül a testhasználatunkba, és egyszerre csak a sok kis részlet egy új nagy egészet ad ki, hatalmas minőségi változással jár. Mint egy nagyzenekar összhangja és összhangzása a megszólalásában.

Ég és Föld között, ég és föld bennünk. A Tai Chi a leghatékonyabb átalakító eszköz ahhoz, hogy felfedezzük a létezésünk energiáját, igazi lényegünkkel összhangba kerüljünk, hogy megértsük az örök változást, az egység és egyensúly természetét. A Tai Chi ennek az átalakulásnak az alkímiája.
Közvetlenül az energiához nyúl a fizikain keresztül. Finomabb energiáinkat, érzelmeinket és gondolatainkat is érintve ráhangolódunk leheletfinom lényegünkre. Felismerjük eszközeinket és lehetőségeinket ahogy teremtőkké válunk. Teremtőkké, akik formálják az energiát, és az energia által a folyamatosan áradó és hömpölygő életet.

Három Kincs Völgy, 2022 Augusztus 20, reggel 8. Egy hét tábor után.