Általános Szerződési Feltételek

Előfizetések

Főoldal 9 ÁSZF – Előfizetés

A szerződés a Felhasználó a www.vadasmihaly.com weboldal (a továbbiakban Weboldal) rendszerén keresztül leadott megrendelése elküldésével és annak az Eladó általi visszaigazolásával jön létre. A Weboldalon keresztül, elektronikus úton megkötött szerződés írásbeli szerződésnek minősül, azokat az Eladó iktatja, archiválásra kerül és utólagosan hozzáférhető, visszakereshető, magatartási kódexre nem utal.

Jelen ÁSZF számítógépre menthető az Általános Szerződési Feltételek linkre kattintva .pdf formátumban és kinyomtatható. A szerződés nyelve: magyar.

FIGYELMEZTETÉS: A Magyarországi Taijiquan Egyesület, a www.vadasmihaly.com oldalon, az online tanfolyamokban és a személyre szólóan küldött videók szerzője és kiadója semmilyen módon nem felelnek azokért az esetlegesen bekövetkező sérülésekért vagy károkért, amelyek a jelen videókban bemutatott gyakorlatok és technikák ismeretéből vagy kivitelezéséből származnak. A videókban bemutatott fizikai és más természetű tevékenységek néhány ember számára túlságosan megterhelőek vagy veszélyesek lehetnek, ezért bizonytalanság esetén célszerű a kezelő – vagy háziorvos véleményét kérni.

A www.vadasmihaly.com oldalon és az online tanfolyamokban szereplő illetve a személyre szólóan kiküldött videók szerzői jogvédelem alatt állnak és csak otthoni lejátszásuk engedélyezett. A videók kép- és hanganyagának részeiről vagy egészéről másolatot készíteni tilos! Nyilvános helyen történő vetítése, vagy sugárása szigorúan tilos! A felsorolt tevékenységek folytatása büntetést von maga után.

1. A Szolgáltató adatai

A www.vadasmihaly.com webáruházat a Magyarországi Taijiquan Egyesület üzemeltet (a továbbiakban mint Szolgáltató).

Név: Magyarországi Taijiquan Egyesület
Székhely: 1154 Budapest, Klapka György u. 66
Cégjegyzékszám: Cg. 1302000 3069
Bejegyző cégbíróság: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság
Adószám: 18692426-1-13
Email cím: info@vadasmihaly.com

2. A Szolgáltatás köre

2.1. A Szolgáltatás a Szolgáltató által készített online tanfolyamokat, videó és egyéb online tartalmakat tartalmaz sport (tai chi, chi kung, energiagyakorlatok), önismeret, önfejlesztés témakörben.

2.2. A Felhasználó közvetlenül a Szolgáltatás megrendelése és a Szerződés elfogadása után jogot szerez a Weboldalon az általa választott Szolgáltatás csomaghoz tartozó, időről időre megtalálható tartalomhoz való hozzáférésre. A Szolgáltatás tartalmának aktuális listája elérhető a Weboldalon. A Szolgáltatás tartalmának változtatásai, módosításai vagy aktualizálásai, illetve a Weboldal megjelenésében végrehajtott változtatások nem minősülnek a Szerződés vagy a Szolgáltatás módosításának, hacsak az irányadó jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik.

2.3. A Szolgáltató a Weboldalon hozzáférést biztosít a Felhasználó által választott online tanfolyamhoz, videó vagy egyéb online tartalomhoz. A Szolgáltatásban szereplő tartalmak elérhetők magyar nyelven.

3. Előfizetés

3.1. A Felhasználó havi díj ellenében előfizethet az előfizetési rendszerben értékesített Szolgáltatás kiválasztott csomagjának tartalmára és hozzáférést szerezhet ahhoz.

3.2. A Szolgáltató saját hatáskörében úgy dönthet, hogy a Szolgáltatást korlátozott időszakra ingyenesen is felajánlja az ajánlatban, illetve a Szerződésben meghatározott feltételekkel (a továbbiakban: ”Próbaidőszak”). A Felhasználó a Próbaidőszak alatt bármikor lemondhatja a Szolgáltatást, anélkül, hogy a Szolgáltatásért fizetnie kellene. A Szolgáltató a Próbaidőszak alatt havi díjat nem számít fel.

3.3. A Felhasználó tizenkét (12) egymást követő hónapban mindig csak egyszer jogosult Próbaidőszakra. A Szolgáltató a Próbaidőszakra való jogosultságot a Felhasználótól kapott adatok, így különösen, de nem kizárólag az e-mail cím, a bankkártya adatok és/vagy eszköz azonosítószám alapján ellenőrizheti annak érdekében, hogy a Próbaidőszakkal kapcsolatos visszaéléseket megakadályozza. Amennyiben a Szolgáltató azt gyanítja, hogy valaki visszaél a Próbaidőszakkal vagy annak igénybevételére vonatkozó bármilyen szabályt megszeg, a Szolgáltató jogosult azonnal fellépni a visszaélés megszüntetése érdekében akár úgy is, hogy az illető előfizetését felmondja.

3.4. Ha a Felhasználó nem mondta fel a Szerződést a Próbaidőszak alatt, a Próbaidőszak automatikusan, a Felhasználónak küldött értesítés nélkül átalakul rendes előfizetéssé, amelyért a Felhasználó a rendes előfizetési díjat köteles megfizetni. Ha a Felhasználó úgy dönt, hogy nem kíván fizető Felhasználóvá válni, akkor köteles a Szerződést a Próbaidőszak alatt felmondani. A Próbaidőszak utolsó napja folyamatosan megtalálható a Felhasználó fiókjában.

4. A Szolgáltatás igénybevétele

4.1. Regisztráció

4.1.1. A Weboldalon a megrendelésre a Weboldal rendszerén keresztül van lehetőség. A Weboldalon a Felhasználó regisztrációval vásárolhat. A Weboldalon való vásárlás feltétele az érvényes regisztráció.

4.1.2. A regisztráció során a következő adatokat kell megadnia a Felhasználónak:

E-mail cím
Jelszó

A regisztráció előtt kérjük a Felhasználót, hogy olvassa el az Adatvédelmi szabályzatunkat.

4.1.3. A Regisztráció gombra való kattintással máris elkészült a regisztráció. A regisztráció sikeréről az Eladó e-mailben tájékoztatja a Felhasználót.

4.1.4. A Felhasználó jogosult a regisztrációját bármikor törölni az info@vadasmihaly.com e-mail címre küldött üzenettel. Az üzenet megérkezését követően Szolgáltató köteles haladéktalanul gondoskodni a regisztráció törléséről. A Felhasználó felhasználói adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből; ez azonban nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését. Az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs mód.

4.1.5. A felhasználói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag a Felhasználó a felelős. Amennyiben a Felhasználó tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni a Szolgáltatót.

4.1.6. A Felhasználó vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat szükség szerint frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek.

4.2. A vásárlás menete

4.2.1. A megvásárolni kívánt Szolgáltatás csomagot a Felhasználónak a kosarába kell helyeznie a termékoldalon található „Megrendelem” gombra kattintással. Amennyiben a Felhasználó szeretne további Szolgáltatás csomagot a kosarába helyezni, tovább nézelődhet anélkül, hogy kosarának tartalma elveszne. Ha a Felhasználó nem szeretne további Szolgáltatás csomagot a kosarába helyezni, kattintson a jobb felső sarokban lévő Kosár ikonra, ellenőrizze a kosárba helyezett Szolgáltatás csomagok listáját és kattintson a „Tovább a pénztárhoz” gombra. A megjelenő felületen a Felhasználónak meg kell adni a megrendelés teljesítéséhez szükséges számlázási adatokat és ki kell választani a rendelkezésre álló lehetőségek közül a kívánt fizetési módot.

4.2.2. A Felhasználónak a rendelés bármely szakaszában lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására, akár a saját fiókjában (Címek menüpont), akár a megrendelési felületen (pl. tanfolyam törlése a kosárból az „X” gombra kattintva). Adatbeviteli hibának minősül például egy rosszul megadott mennyiség, rossz Szolgáltatás csomag elhelyezése a kosárban, majd a Szolgáltatás csomag törlése a kosárból, rendelési adatok elírása stb. (pl. számlázási cím). Az adatbeviteli hibák javítására a megrendelés elküldése után nincs mód, tekintettel a Szolgáltatás azonnali hozzáférésére.

4.2.3. Ha a Felhasználó minden adatot megadott és kiválasztotta a fizetési módot, akkor a „Megrendelés elküldése” gombra kattintva tudja megrendelését ténylegesen elküldeni (fizetési kötelezettséggel járó megrendelés) Szolgáltató részére. Ha a Felhasználó az online bankkártyás fizetési módot választotta, akkor a „Megrendelés elküldése” gombra kattintva a fizetés végrehajtásához szükséges felületre irányítja az oldal, ahol a fizetési adatok megadását követően kerül sor a megrendelés elküldésére.

4.3. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás, szerződés létrejötte

4.3.1. A Felhasználó által elküldött ajánlat (megrendelés) megérkezését a Szolgáltató késedelem nélkül, automatikus visszaigazoló e-mail útján haladéktalanul, de legkésőbb 48 órán belül visszaigazolja a Felhasználó részére, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza a Felhasználó által a regisztráció során megadott adatokat (pl. számlázási információk), a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát, a megrendelt Szolgáltatás nevét, a megrendelt mennyiséget, a Szolgáltatás árát és a fizetendő végösszeget.

4.3.2. A visszaigazoló e-mail a Szolgáltató részéről a Felhasználó által tett ajánlat elfogadásának minősül, mellyel érvényes szerződés jön létre a Szolgáltató és a Felhasználó között. A Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül, de legkésőbb 48 órán belül nem kapja meg a Szolgáltatótól az elküldött rendelésére vonatkozó visszaigazoló e-mailt.

4.3.3. A megrendeléssel kapcsolatban bármilyen további tisztázásra szoruló kérdés merülne fel, a Szolgáltató 24 órán belül írásban (e-mailen) tájékoztatja a Felhasználót. Ha a megrendelt Szolgáltatással kapcsolatban bármilyen probléma merül fel, a Szolgáltató a Felhasználót erről haladéktalanul tájékoztatja és az esetlegesen interneten előre kifizetett ellenértéket haladéktalanul visszautalja a Felhasználó részére, a tájékoztatást követően legkésőbb 30 napon belül.

4.3.4. Ha a Felhasználó rendelését már elküldte a Szolgáltató részére és hibát vesz észre a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt 1 napon belül jeleznie kell a Szolgáltató felé, a nem kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében. A már kifizetett Szolgáltatás árának visszatérítésére nincs mód.

4.3.5. A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

4.4. Az online tartalmak megtekintésének a feltételei

4.4.1. A Felhasználó számára az előfizetett online tartalom első része a fizetés teljesítése után azonnal elérhetővé válik a Weboldalon a Felhasználó saját adminisztárciós felületén.

4.4.2. Az online tartalmak az online bankkártyás fizetés esetén rögtön, utalás esetén pedig az utalást beérkezését követő 1 napon belül válnak elérhetővé.

5. Díjak és fizetési módok

5.1. Az előfizetések díja

5.1.1. Az előfizetéses rendszerben értékesített Szolgáltatás csomagok díjait a Weboldalon közzétett mindenkor érvényes díjszabás alapján kell megfizetni. A Felhasználó már a Szerződés megkötése előtt, valamint a regisztrációs eljárás során is hozzáférhet a Szolgáltatás csomagok díjszabásaihoz. A Felhasználó kifejezetten megerősíti, hogy tisztában van azzal, hogy a Szolgáltatás megrendelése díjfizetési kötelezettségel jár együtt.

5.1.2. Amennyiben egy Felhasználó nem jogosult a Próbaidőszakra, akkor a Felhasználónak a Szolgáltatásért először a Szolgáltatásra vonatkozó szerződés megkötésének napján kell megfizetnie az előfizetési díjat, majd azt követően a soron következő hónapokra vonatkozó előfizetési díjat minden hónapban előre ugyanazon a napon kell megfizetni a Szolgáltatónak, amikor a Felhasználó megkötötte a Szolgáltatásra vonatkozó szerződést. Ha az adott nap az adott hónapban nem található, akkor a hónap utolsó napja minősül a fizetés napjának.

5.1.3. A Felhasználó a díjat a Szolgáltató által a Weboldalon felkínált bármely módon kifizetheti. A Felhasználó vállalja, hogy aláírja a szükséges dokumentumokat és kellő fedezetet biztosít a számláján az egyes esedékességi időpontokban annak érdekében, hogy a Szolgáltatás díját határidőben megfizesse.

5.1.4. Ha a Szolgáltató a Felhasználó részére Próbaidőszakot biztosít, ezen időszakok alatt a Felhasználót díjfizetési kötelezettség nem terheli. A Felhasználónak a Szolgáltatásért először a Próbaidőszak lejártát követő első napon kell fizetnie (hacsak a Felhasználó a Szerződést nem mondta fel a Próbaidőszak lejárta előtt) és azután a következő hónapokban minden hónap ugyanezen napján kell fizetnie. Ha az adott nap az adott hónapban nem található, akkor a hónap utolsó napja minősül a fizetés napjának.

5.1.5. Ha a Felhasználó nem biztosít kellő fedezetet a fizetés esedékessége napján, a Szolgáltató a fizetés sikertelenségéről e-mail üzenete küld a Felhasználó által megadott e-mail címre és megkísérli ismételten – de legfeljebb öt alkalommal – megterhelni a bankkártyát vagy hitelkártyát a díj összegével.

5.1.6. Amennyiben a fizetésre határidőben nem kerül sor, a Szolgáltató azonnal felfüggesztheti vagy korlátozhatja a Felhasználó hozzáférését a Szolgáltatáshoz. Az Szolgáltató húsz (20) napot meghaladó fizetési késedelem esetén jogosult továbbá a Szerződést azonnali hatállyal felmondani.

5.2. Módosítások, változtatások

5.2.1. A Felhasználó ezennel kifejezetten elfogadja és tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató jogosult az ésszerűség keretei között módosítani a díjakat és a jelen Felhasználási feltételek egyéb rendelkezéseit. A Felhasználót a fenti módosításról legkésőbb harminc (30) nappal a tervezett módosítás hatályba lépése előtt a Felhasználó által megadott e-mail címre elküldött e-mailben kell értesíteni. A módosítással összefüggésben a Felhasználó legkésőbb a módosítás hatályba lépésének napjával jogosult felmondani a Szerződést. A Szolgáltató köteles a fenti értesítésében tájékoztatni a Felhasználót a felmondási jogáról. Ha a Felhasználó nem mondja fel a Szerződést a módosítás hatályba lépése előtt, ez úgy tekintendő, hogy a Felhasználó a módosítást elfogadta.

5.2.2. A jelen 5.2. pont szerinti felmondás esetén, amennyiben a Felhasználó már a Szerződés megszűnését követő időszakra is teljesített fizetést, a Szolgáltató a Szerződés lejártát követő harminc (30) napon belül visszafizeti a megszűnéssel érintett időszakra fizetett díjat.

5.3. Fizetési lehetőségek

A Vásárló a megrendelés ellenértékét a következő módokon egyenlítheti ki:

5.3.1.Online bankkártyás fizetés

A kényelmes és biztonságos online fizetést a SimplePay (OTP Mobil Kft.) biztosítja.
Bankkártya adatai áruházunkhoz nem jutnak el.

További információ a bankkártyás fizetésről itt található

5.3.2. Előre utalás

Előre utalással az Eladó bankszámla számára a megrendeléskor kapott díjbekérő alapján.

6. A Szerződés időtartama és megszűnése előfizetés esetén

6.1. A Szolgáltatás előfizetésére vonatkozó Szerződés egy (1) hónapos előfizetési időszakra jön létre, amely automatikusan meghosszabbodik egy-egy (1) hónappal mindaddig, amíg a Felhasználó vagy a Szolgáltató a Szerződést a jelen Felhasználási feltételek szerint fel nem mondja. Felmondás esetén – a fenti 5.2.2. pontban meghatározott kivétellel – az adott időszakra előre megfizetett előfizetési díj nem kerül visszafizetésre és a Felhasználó az adott időszak végéig rendelkezik hozzáféréssel a Szolgáltatáshoz. Ha a Felhasználó Próbaidőszak igénybe vételére jogosult, az előfizetési időszak a Próbaidőszak első napján kezdődik és a Próbaidőszak utolsó napján ér véget, feltéve, hogy az előfizetési időszak további egy (1) hónapos időszakokra nem hosszabbodik meg egészen addig, amíg a Felhasználó vagy a Szolgáltató nem mondja fel a Szerződést a jelen Felhasználási feltételek szerint.

6.2. Ha a Felhasználó fel kívánja mondani a Szerződést, köteles a Szolgáltatót e-mailben, postai levélben vagy a Weboldalon keresztül értesíteni. Ha a Felhasználó az előfizetését felmondja, a Szolgáltató visszaigazoló e-mailt küld a Felhasználónak az előfizetéses időszak utolsó napján. Ha a Szolgáltató kívánja felmondani a Szerződést, a Szolgáltató e-mailben vagy postai levélben értesíti a Felhasználót. A Szerződés a Szerződés szerinti aktuális havi időszak végével szűnik meg.

6.3. A Szolgáltató jogosult azonnali hatállyal felmondani a Szerződést és egyidejűleg a Szolgáltatást azonnal elérhetetlenné tenni a Felhasználó számára bármelyik alábbi esetben:

  • a Felhasználó legalább húsz (20) napos fizetési késedelembe esik; vagy
  • indokoltan feltételezhető, hogy a Felhasználó fizetésképtelenné vált; vagy
  • a Felhasználó visszaél a Próbaidőszakkal, vagy annak feltételeit megsérti; vagy
  • a Szolgáltatást engedély nélkül használják vagy indokoltan feltételezhető, hogy ilyen engedély nélküli használat történik; vagy
  • a Felhasználó egynél (1) több alkalommal próbált meg igénybe venni Próbaidőszakot tizenkét (12) egymást követő hónapban, vagy
  • a Felhasználó egyéb módon súlyosan vagy ismételten megszegte a Szerződést.

7. A Szolgáltatás használatának feltételei

7.1. A Szolgáltató nem kizárólagos, nem átruházható és a Szolgáltatás tartalmának megtekintésére korlátozott felhasználási jogot biztosít a Felhasználónak. A Felhasználó a Szolgáltatást és annak tartalmát kizárólag a Szerződésnek megfelelően és saját személyes használatára veheti igénybe.

7.2. A Weboldalon található anyagok és a Szolgáltatás tartalma a szerzői jogi törvény és egyéb szellemi tulajdonjog védelmére vonatkozó jogszabályok hatálya alatt állnak. A Szolgáltatóval megkötött Szerződés semmi módon nem ruház a Felhasználóra semmilyen, a Szolgáltatás tartalmára vagy a Szolgáltatásra vonatkozó tulajdonjogot vagy bármely egyéb szellemi tulajdonjogot.

8. Elállás joga

Felhívjuk figyelmét, hogy a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelete értelmében a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a Szolgáltató a vásárló kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a vásárló e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti elállási / felmondási jogát.

Az online tartalmakra az elállás joga tehát nem vonatkozik.

9. Panaszügyintézés

9.1. A Felhasználó a Szolgáltatással vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait előterjesztheti:

E-mail: info@vadasmihaly.com
Cím: 1154 Budapest, Klapka György u. 66

9.2. A Szolgáltató egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Felhasználónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát.

9.3. Minden egyéb esetben a Szolgáltató az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.

9.4. A hírközlési eszköz segítségével rögzített panaszt a Szolgáltató egyedi azonosítóval látja el, mely a későbbiekben egyszerűsíti a panasz visszakeresését.

9.5. A Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti.

9.6. A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Felhasználót.

10. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

10.1. Amennyiben a Szolgáltató és a Felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Eladóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Felhasználó számára:

1.) Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál,
2.) Békéltető testület eljárásának kezdeményezése

Budapesti Békéltető Testület
Székhelye:1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
Fax: 06 (1) 488 21 86
Telefon: 06 (1) 488 21 31

10.2. Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

3.) Bírósági eljárás kezdeményezése.

11. Egyéb rendelkezések

A Szolgáltató jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket a felhasználók Weboldal felületén történő előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a Weboldal első használata alkalmával válnak hatályossá a Felhasználóval szemben, azokat a módosítást követően leadott megrendelésekre kell alkalmazni.

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2020. május 11.