Általános Szerződési Feltételek

Főoldal 9 ÁSZF

A szerződés a Felhasználó a www.vadasmihaly.com weboldal (a továbbiakban Weboldal) rendszerén keresztül leadott megrendelése elküldésével és annak az Eladó általi visszaigazolásával jön létre. A Weboldalon keresztül, elektronikus úton megkötött szerződés írásbeli szerződésnek minősül, azokat az Eladó iktatja, archiválásra kerül és utólagosan hozzáférhető, visszakereshető, magatartási kódexre nem utal.

Jelen ÁSZF számítógépre menthető az Általános Szerződési Feltételek linkre kattintva .pdf formátumban és kinyomtatható. A szerződés nyelve: magyar.

FIGYELMEZTETÉS: A Magyarországi Taijiquan Egyesület, a www.vadasmihaly.com oldalon, az online tanfolyamokban és a személyre szólóan küldött videók szerzője és kiadója semmilyen módon nem felelnek azokért az esetlegesen bekövetkező sérülésekért vagy károkért, amelyek a jelen videókban bemutatott gyakorlatok és technikák ismeretéből vagy kivitelezéséből származnak. A videókban bemutatott fizikai és más természetű tevékenységek néhány ember számára túlságosan megterhelőek vagy veszélyesek lehetnek, ezért bizonytalanság esetén célszerű a kezelő – vagy háziorvos véleményét kérni.

A www.vadasmihaly.com oldalon és az online tanfolyamokban szereplő illetve a személyre szólóan kiküldött videók szerzői jogvédelem alatt állnak és csak otthoni lejátszásuk engedélyezett. A videók kép- és hanganyagának részeiről vagy egészéről másolatot készíteni tilos! Nyilvános helyen történő vetítése, vagy sugárása szigorúan tilos! A felsorolt tevékenységek folytatása büntetést von maga után.

1. A Szolgáltató adatai

A www.vadasmihaly.com webáruházat a Magyarországi Taijiquan Egyesület üzemeltet (a továbbiakban mint Szolgáltató).

Név: Magyarországi Taijiquan Egyesület
Székhely: 1154 Budapest, Klapka György u. 66
Cégjegyzékszám: Cg. 1302000 3069
Bejegyző cégbíróság: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság
Adószám: 18692426-1-13
Email cím: info@vadasmihaly.com

2. A Szolgáltatás köre

2.1. A Szolgáltatás a Szolgáltató által készített online tanfolyamokat, videó és egyéb online tartalmakat tartalmaz sport (tai chi, chi kung, energiagyakorlatok), önismeret, önfejlesztés témakörben.

2.2. A Felhasználó közvetlenül a Szolgáltatás megrendelése és a Szerződés elfogadása után jogot szerez a Weboldalon az általa választott Szolgáltatás csomaghoz tartozó, időről időre megtalálható tartalomhoz való hozzáférésre. A Szolgáltatás tartalmának aktuális listája elérhető a Weboldalon. A Szolgáltatás tartalmának változtatásai, módosításai vagy aktualizálásai, illetve a Weboldal megjelenésében végrehajtott változtatások nem minősülnek a Szerződés vagy a Szolgáltatás módosításának, hacsak az irányadó jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik.

2.3. A Szolgáltató a Weboldalon hozzáférést biztosít a Felhasználó által választott online tanfolyamhoz, videó vagy egyéb online tartalomhoz. A Szolgáltatásban szereplő tartalmak elérhetők magyar nyelven.

3. A Szolgáltatás igénybevétele

3.1. Regisztráció

3.1.1.A Weboldalon a megrendelésre a Weboldal rendszerén keresztül van lehetőség. A Weboldalon a Felhasználó regisztrációval vásárolhat. A Weboldalon való vásárlás feltétele az érvényes regisztráció.

3.1.2. A regisztráció során a következő adatokat kell megadnia a Felhasználónak:

E-mail cím
Jelszó

A regisztráció előtt kérjük a Felhasználót, hogy olvassa el az Adatvédelmi szabályzatunkat.

3.1.3. A Regisztráció gombra való kattintással máris elkészült a regisztráció. A regisztráció sikeréről az Eladó e-mailben tájékoztatja a Felhasználót.

3.1.4. A Felhasználó jogosult a regisztrációját bármikor törölni az info@vadasmihaly.com e-mail címre küldött üzenettel. Az üzenet megérkezését követően Szolgáltató köteles haladéktalanul gondoskodni a regisztráció törléséről. A Felhasználó felhasználói adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből; ez azonban nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését. Az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs mód.

3.1.5. A felhasználói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag a Felhasználó a felelős. Amennyiben a Felhasználó tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni a Szolgáltatót.

3.1.6. A Felhasználó vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat szükség szerint frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek.

3.2. A vásárlás menete

3.2.1. A megvásárolni kívánt Szolgáltatás csomagot (online tanfolyam, videó és egyéb online tartalom) a Felhasználónak a kosarába kell helyeznie a termékoldalon található „Megrendelem” gombra kattintással. Amennyiben a Felhasználó szeretne további Szolgáltatás csomagot a kosarába helyezni, tovább nézelődhet anélkül, hogy kosarának tartalma elveszne. Ha a Felhasználó nem szeretne további Szolgáltatás csomagot a kosarába helyezni, kattintson a jobb felső sarokban lévő Kosár ikonra, ellenőrizze a kosárba helyezett Szolgáltatás csomagok listáját és kattintson a „Tovább a pénztárhoz” gombra. A megjelenő felületen a Felhasználónak meg kell adni a megrendelés teljesítéséhez szükséges számlázási adatokat és ki kell választani a rendelkezésre álló lehetőségek közül a kívánt fizetési módot.

3.2.2. A Felhasználónak a rendelés bármely szakaszában lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására, akár a saját fiókjában (Címek menüpont), akár a megrendelési felületen (pl. tanfolyam törlése a kosárból az „X” gombra kattintva). Adatbeviteli hibának minősül például egy rosszul megadott mennyiség, rossz Szolgáltatás csomag elhelyezése a kosárban, majd a Szolgáltatás csomag törlése a kosárból, rendelési adatok elírása stb. (pl. számlázási cím). Az adatbeviteli hibák javítására a megrendelés elküldése után nincs mód, tekintettel a Szolgáltatás azonnali hozzáférésére.

3.2.3. Ha a Felhasználó minden adatot megadott és kiválasztotta a fizetési módot, akkor a „Megrendelés elküldése” gombra kattintva tudja megrendelését ténylegesen elküldeni (fizetési kötelezettséggel járó megrendelés) Szolgáltató részére. Ha a Felhasználó az online bankkártyás fizetési módot választotta, akkor a „Megrendelés elküldése” gombra kattintva a fizetés végrehajtásához szükséges felületre irányítja az oldal, ahol a fizetési adatok megadását követően kerül sor a megrendelés elküldésére.

3.3. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás, szerződés létrejötte

3.3.1. A Felhasználó által elküldött ajánlat (megrendelés) megérkezését a Szolgáltató késedelem nélkül, automatikus visszaigazoló e-mail útján haladéktalanul, de legkésőbb 48 órán belül visszaigazolja a Felhasználó részére, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza a Felhasználó által a regisztráció során megadott adatokat (pl. számlázási információk), a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát, a megrendelt Szolgáltatás nevét, a megrendelt mennyiséget, a Szolgáltatás árát és a fizetendő végösszeget.

3.3.2. A visszaigazoló e-mail a Szolgáltató részéről a Felhasználó által tett ajánlat elfogadásának minősül, mellyel érvényes szerződés jön létre a Szolgáltató és a Felhasználó között. A Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül, de legkésőbb 48 órán belül nem kapja meg a Szolgáltatótól az elküldött rendelésére vonatkozó visszaigazoló e-mailt.

3.3.3. A megrendeléssel kapcsolatban bármilyen további tisztázásra szoruló kérdés merülne fel, a Szolgáltató 24 órán belül írásban (e-mailen) tájékoztatja a Felhasználót. Ha a megrendelt Szolgáltatással kapcsolatban bármilyen probléma merül fel, a Szolgáltató a Felhasználót erről haladéktalanul tájékoztatja és az esetlegesen interneten előre kifizetett ellenértéket haladéktalanul visszautalja a Felhasználó részére, a tájékoztatást követően legkésőbb 30 napon belül.

3.3.4. Ha a Felhasználó rendelését már elküldte a Szolgáltató részére és hibát vesz észre a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt 1 napon belül jeleznie kell a Szolgáltató felé, a nem kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében. A már kifizetett Szolgáltatás árának visszatérítésére nincs mód.

3.3.5. A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

4. Az online tartalmak megtekintésének a feltételei

4.1. A Felhasználó számára a megrendelt online tartalom első része a fizetés teljesítése után azonnal elérhetővé válik a Weboldalon a Felhasználó saját adminisztárciós felületén. A további részek online tanfolyam esetén a leírásban megjelölt tanmenet szerint válnak automatikusa elérhetővé.

4.2. Az online tartalmak első részei az online bankkártyás fizetés esetén rögtön, utalás esetén pedig az utalást beérkezését követő 1 napon belül válik elérhetővé.

5. Díjak és fizetési módok

5.1. Díjak

5.1.1. A Weboldalon az egyszeri fizetéssel megvásárolható Szolgáltatások általános forgalmi adót tartalmazó bruttó vételárai vannak feltüntetve.

5.1.2. A Szolgáltató bármikor, előzetes értesítés nélkül módosíthatja a Weboldal felületén található leírásokat vagy a bennük feltüntetett online tartalmakat és a díjakat.

5.1.3. A Szolgáltató nem vállal felelősséget az árazási vagy egyéb hibákért, és fenntartja a jogot a félreértésen alapuló megrendelések törlésére. A megrendelés elküldésével a Felhasználó elfogadja a Szolgáltatás díját.

5.2. Fizetési lehetőségek

5.2.1. Online bankkártyás fizetés

A kényelmes és biztonságos online fizetést a SimplePay (OTP Mobil Kft.) biztosítja.
Bankkártya adatai áruházunkhoz nem jutnak el.

További információ a bankkártyás fizetésről itt található

5.2.2. Előre utalás

Előre utalással az Eladó bankszámla számára a megrendeléskor kapott díjbekérő alapján.

6. A Szolgáltatás használatának feltételei

6.1. A Szolgáltató nem kizárólagos, nem átruházható és a Szolgáltatás tartalmának megtekintésére korlátozott felhasználási jogot biztosít a Felhasználónak. A Felhasználó a Szolgáltatást és annak tartalmát kizárólag a Szerződésnek megfelelően és saját személyes használatára veheti igénybe.

6.2. A Weboldalon található anyagok és a Szolgáltatás tartalma a szerzői jogi törvény és egyéb szellemi tulajdonjog védelmére vonatkozó jogszabályok hatálya alatt állnak. A Szolgáltatóval megkötött Szerződés semmi módon nem ruház a Felhasználóra semmilyen, a Szolgáltatás tartalmára vagy a Szolgáltatásra vonatkozó tulajdonjogot vagy bármely egyéb szellemi tulajdonjogot.

7. Elállás joga

Felhívjuk figyelmét, hogy a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelete értelmében a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a Szolgáltató a vásárló kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a vásárló e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti elállási / felmondási jogát.

Az online tartalmakra az elállás joga tehát nem vonatkozik.

8. Panaszügyintézés

8.1. A Felhasználó a Szolgáltatással vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait előterjesztheti:

E-mail: info@vadasmihaly.com
Cím: 1154 Budapest, Klapka György u. 66

8.2. A Szolgáltató egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Felhasználónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát.

8.3. Minden egyéb esetben a Szolgáltató az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.

8.4. A hírközlési eszköz segítségével rögzített panaszt a Szolgáltató egyedi azonosítóval látja el, mely a későbbiekben egyszerűsíti a panasz visszakeresését.

8.5. A Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti.

8.6. A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Felhasználót.

9. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

9.1. Amennyiben a Szolgáltató és a Felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Eladóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Felhasználó számára:

1.) Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál,
2.) Békéltető testület eljárásának kezdeményezése

Budapesti Békéltető Testület
Székhelye:1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
Fax: 06 (1) 488 21 86
Telefon: 06 (1) 488 21 31

9.2. Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

3.) Bírósági eljárás kezdeményezése.

10. Egyéb rendelkezések

A Szolgáltató jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket a felhasználók Weboldal felületén történő előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a Weboldal első használata alkalmával válnak hatályossá a Felhasználóval szemben, azokat a módosítást követően leadott megrendelésekre kell alkalmazni.

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2020. május 11.